Därför i Newport News

Övning över James river.

Anledningen till att jag befinner mig här i Newport News är Black Hawk. Jag är ju bara bihang till Anders på denna resa, men det är jäkligt intressant att inte bara lära sig USA:s historia och samhälle utan också sätta sig in i vår egen försvarspolitik. Inte varje dag man går och grunnar på det precis, men nu finns det liksom skäl.

Svenska försvarsmakten har köpt in 15 st Black Hawk, från USA, även benämnd helikopter 16. Helikoptern har som huvudsyfte ”Forward Medevac” vilket innebär att hämta sårade och transportera dem
till sjukvårdsplatser och i övrigt flytta folk och utrustning. Närmast är avsikten att dessa helikoptrar ska tjänstgöra i Afghanistan. Hittills har fyra stycken levererats till helikopterflottiljen i Linköping där de ska utrustas och ”flygas in” innan utlandsuppdragen.

Ft Eustis Army School

Träningsbasen för Black Hawk är Fort Eustis i Newport News, Virginia. I alla fall för teknikerna, piloterna utbildas i Texas. Åtta svenskar, varav Anders alltså är en, befinner sig just nu i Newport News för att lära sig tekniken bakom Black Hawk. Detta är tredje kullen som genomgår utbildningen. Uppdraget teknikerna får sedan är att ansvara för underhåll när helikoptrarna är inne på basen och vara färdmekaniker ute i fält.

Black Hawk används av 27 nationer och totalt har över 3000 tillverkats.

Förutom svenskarna finns närmare ett hundratal sydamerikaner (främst Colombia) på kurs i Fort Eustis och även Jordanien och Filipinerna är exempel på nationer som har ett fåtal tekniker på plats.

Men varför är Sverige med i Afghanistan då?

100% id-kontroll dygnet runt.

Afghanistan. Äfghänistän. Hur mycket sköljs vi inte över av nyhetsinslag om situationen detta land utan vi egentligen lyssnar. Det har liksom blivit vardagsmat. Vi vet att folket har det oerhört svårt och att talibanerna är dumma. Men sen?

Jag tänker inte ge någon total genomlysning av detta, för i det är jag alltför okunnig. Men jag vill gärna bjuda in till informationsinhämtning som blir intressantare ju mer man hämtar hem.

Sveriges insatser  består av flera samverkande delar – diplomati, militärt, civilt och bistånd. Från försvarsmaktens håll bidrar vi med soldater till Isaf, International Security Assistance Force. Isaf bildades för tolv år sedan och arbetar under ett mandat av FN:s säkerhetsråd och ett avtal mellan Isaf-styrkan och den afghanska regeringen. Högkvarteret finns i Kabul. Det svenska förbandet är placerat i Mazar-e Sharif i norra Afghanistan.

Det förs en del intressanta debatter om Sveriges insatser som är värt att ta del av. Liksom diskussionen om Afghanistans nuläge och historik, som är oerhört komplex. Eftersom jag i nuläget inte själv är tillräckligt insatt för att föra egen debatt väljer jag att hänvisa till dem. Håll tillgodo! Det är värt några minuter och du lyssnar på nyheterna på ett annat sätt nästa gång.

Läs mera om varför Sverige är med i Afghanistan, även här,  samt något om bakgrunden till inköpet av Black Hawks.
Blogg om hur teknikerna har det på utbildningen i Ft Eustis.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *